Rosa coeli

O Nebeské růži – klášteře Rosa coeli se můžete dočíst např. na Wikipedii nebo na webu města Dolní Kounice.

Zde stručně: premonstrátský klášter založen r. 1181, původně zřejmě dřevěná stavba přestaveně v první třetině 13. století románsky. V první třetině 14. století zahájena gotická přestavba, ve 14. století vystavěn monumentální klášterní kostel, z něhož v dalších staletích přežívaly spíše jen obvodové zdi a pokusy o zastřešení příliš úspěšné nebyly. Z husitských válek se klášter celkem brzy vzpamatoval. V první třetině 16. století řádové sestry klášter opustily a budovy zcela zpustly. Na začátku 18. století se pokusili klášter obnovit strahovští premonstráti, což se jim povedlo jen částečně a r. 1808 odcházejí. Klášter se stává na dalších více než sto let ruinou a občasným zdrojem stavebního materiálu. Do dnešní podoby zrestaurován ve 30. letech 20. století, veřejnosti zpřístupněn až v 90. letech 20. století. V 80. letech kounické pozitúry do kláštera vstupovaly kulatým okenním otvorem, který je vidět na obálce knihy.