Hopoka z.s., Hlavní 492/14, 664 64 Dolní Kounice
e-mail: hopokazs@gmail.com

č. ú. 2500741306/2010